Tầng vật liệu chết máy cắt

Tầng vật liệu chết máy cắt
Nói chuyện ngay
Chi tiết sản phẩm

Trong số những sàn nổi tiếng tài liệu khuôn cắt máy nhà sản xuất, Shuoying chính xác máy móc là một cạnh tranh tầng vật liệu khuôn cắt máy vàng nhà cung cấp ở Trung Quốc. Bạn có thể nhận được sản phẩm CE nhận từ chúng tôi.

Xem xét kích thước lớn và độ dày tầng vật liệu, xử lý cắt của nó là phức tạp và áp lực lớn được yêu cầu, áp lực bình thường nên phạm vi từ 1000KN đến 6000KN, vì vậy, lý tưởng chết cắt máy loại là máy cắt chết 4 cột thủy lực máy bay chính xác.

1) PLC điều khiển chính xác máy bay 4 cột chết máy cắt

2)hai mặt tự động cho ăn PLC chết máy cắt


Yêu cầu thông tin