Máy cắt da chết

Máy cắt da chết
Nói chuyện ngay
Chi tiết sản phẩm

Trong số những người nổi tiếng da chết cắt máy nhà sản xuất, Shuoying chính xác máy móc là một cạnh tranh da chết cắt máy vàng nhà cung cấp ở Trung Quốc. Bạn có thể nhận được sản phẩm CE nhận từ chúng tôi.

Da nguyên liệu có thể được chia thành da thật và da giả. Bình thường swing cánh tay chết máy cắt với không có lực lượng lớn có thể được sử dụng cho cắt da chính hãng đã chọn. Trong khi da nhân tạo có thể là cắt nhiều lớp lager kích thước bằng vũ lực lớn, thường sử dụng đi du lịch đầu chết máy cắt và tự động cho ăn bằng cách cuộn hoặc clip máy cắt chết.

1)nguyên tử loại swing cánh tay máy cắt

2) đi du lịch đầu chết máy cắt thủy lực

3) tự động cho ăn bằng cách cuộn chết máy cắt


Yêu cầu thông tin