Máy cắt chết

Máy cắt chết đáp ứng nhu cầu sản xuất trong nước in ấn bao bì ngành công nghiệp. Trong nước đã có thể sản xuất bao gồm tự động áp lực bằng phẳng phẳng chết máy zainei của thương hiệu chết máy, và không khô cao su thương hiệu chết máy, và vòng áp lực vòng chết máy, và áp lực vòng phẳng chết máy, và chết flat áp lực cắt giảm áp lực (Tiger miệng chết máy) nhãn hiệu máy, sản phẩm, đã có thể sản xuất các mối liên kết dòng Shang Die cắt giảm đơn vị, như: báo chí Phiên bản linh hoạt , và nhấn chìm, và báo chí không khô cao su, và sóng mở khe cắm máy in, thiết bị Die cắt đơn vị.