Die-cắt máy định nghĩa

Chết máy và bia được gọi là máy và đĩa CD máy và NC punch, chính nhất tương ứng với một số không kim loại, cao su không phải khô, và EVA và đôi cao su và điện tử, điện thoại cao su pad, Die cắt (toàn bị hỏng, và một nửa bị hỏng) và áp lực đánh dấu và nâu công việc, và phù hợp, và tự động hàng thải, chết máy sử dụng thép và nấm mốc phần cứng, và thép dòng (hoặc tấm chạm vào phiên bản die) , thông qua phiên bản in áp lực áp dụng phải áp lực, sẽ in ấn các sản phẩm hoặc các tông cán cắt phải hình thành. Thiết bị quan trọng được in trên bao bì, xử lý sau khi hình thành.