Die-cắt máy phạm vi

Trong số các loại máy cắt chết chết máy cắt theo hình thức dập nổi khác nhau, bao gồm cả Rotary, tròn, phẳng ba loại. Theo để được đặt theo mẫu có thể được chia theo chiều dọc và ngang. Theo mức độ tự động hóa hướng dẫn sử dụng (bán tự động) và hoặc là tự động. Chức năng nói, khác hơn là die-cut, và dán tem hàm, gọi là dập máy cắt chết, với chức năng tự động tước, một số được gọi là tước máy cắt chết. Máy cắt chết máy có một đường dây liên lạc, die-cắt áp lực, hiệu quả sản xuất cao, có thể bù đắp, nghim in ấn máy, bản kẽm và thiết bị kết nối với đường dây với die-cut, rộng phạm vi của các ứng dụng.