Máy cắt chết máy

Một hình trụ là tương đương với nano-dấu ấn, die qieshi áp; một là dao cắt bánh lăn chết. Dao cắt bánh lăn chết với các loại gỗ và kim loại, các cựu là die-cut rất dày gợn sóng, sử dụng hóa chất hoặc điện tử khắc gia công kim loại hình trụ chết máy cắt, sử dụng chủ yếu cho nhãn tự dính và thương hiệu của die-cắt, có cũng là một máy cắt chết Kim lăn sử dụng chủ yếu sử dụng cao cấp tự do, cắt hoặc cắt hình thức.