Nơi máy cắt chết chủ yếu được sử dụng cho

Máy cắt chết chủ yếu được sử dụng cho giấy các sản phẩm thuộc thương hiệu công nghiệp bao bì, hộp, thiệp chúc mừng và khác chết cắt, hủy và lạnh hoạt động cứu trợ, là quan trọng đối với bao bì postpress thiết bị xử lý.