120T tự lùi đầu máy bay chính xác của 4 cột thủy lực máy cắt xuất khẩu sang Mỹ

Ngày September.5, năm 2017, 120/SYJ-3 tự động Receding đầu chính xác 4 cột thủy lực máy bay cắt máy 1 tập được sản xuất bởi công ty TNHH máy móc chính xác Giang Tô Shuoying xuất khẩu đến Thái Lan từ Thượng Hải cảng là do ngày.