Hiệu suất chính của máy cắt Die

Máy cắt Die đóng góp rất lớn cho tiến bộ của con người, với sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ, trong nhiều thiết bị sau Ấn Độ, công nghệ sản phẩm máy cắt kim cương của Trung Quốc và công nghiệp hóa đã đạt đến một mức độ cao, các dấu hiệu chính trong các khía cạnh dưới đây :

Thứ nhất, Máy cắt Die nhập khẩu giảm, xuất khẩu tiếp tục tăng. Theo thống kê hải quan: nhập khẩu thiết bị đúc khuôn vào năm 2002 461, 25.219.000 đô la Mỹ; Nhập khẩu trong năm 2004 455 đơn vị, 26.028.000.000 đô la Mỹ; 2004 1 đến 3 quý nhập khẩu của 213 đơn vị, 17.151.000 đô la Mỹ; Dự kiến sẽ nhập khẩu xu hướng trong suốt năm giảm. Xuất khẩu trong năm 2007 765 đơn vị, 1086,1 triệu đô la Mỹ; Xuất khẩu năm 2003 1066 đơn vị, 13.893.000.000 đô la Mỹ; 2004 1 đến 3 quý xuất khẩu 958 đơn vị, 15.591.000.000 đô la Mỹ, dự kiến sẽ xuất khẩu trong suốt năm năm ngoái.

Thứ hai, các loại máy cắt Die để đáp ứng nhu cầu cơ bản của ngành in ấn và đóng gói trong nước. Trung Quốc đã có thể sản xuất, bao gồm tự động làm phẳng máy cắt Die, bao gồm nhãn hiệu Die Máy cắt, nhãn dán nhãn hiệu Die Máy cắt, tròn áp lực Die Máy cắt, tròn áp lực Die Máy cắt, phẳng die chết máy cắt Và các sản phẩm khác, đã có thể Sản xuất các đơn vị cắt khuôn liên kết, chẳng hạn như: máy in flexo, máy in ống đồng, máy in nhãn dán, máy khe co rập và thiết bị khác.