Máy chính xác 35T thủy lực chính xác được xuất khẩu sang Thái Lan

Vào ngày 19 tháng 1 năm 2017, máy cắt mặt phẳng bốn chấn có độ chính xác SYJ-3/35 được sản xuất bởi Công ty TNHH Máy móc chính xác Giang Tô Shuoying xuất khẩu sang Thái Lan từ Shanghai Port vào ngày đáo hạn.