40T máy tự động cho ăn thảm cắt xuất khẩu sang UZ

40T máy tự động cho ăn thảm cắt xuất khẩu sang UZ

Ngày October.31, năm 2017, SYJ-3/40 tự động cho ăn thảm cắt máy 1 tập được sản xuất bởi công ty TNHH máy móc chính xác Giang Tô Shuoying xuất khẩu sang UZ từ Thượng Hải cảng là do ngày.

material 3.jpgmachine 2.jpg

machine 1.jpg