40T máy cắt chính xác bốn cột thủy lực máy bay xuất khẩu sang Miến điện

40T chính xác bốn cột thủy lực máy bay máy cắt được xuất khẩu đến Miến điện

Trên March.12, 2018, SYJ-3/40 độ chính xác bốn cột thủy lực máy bay cắt máy 7 bộ được sản xuất bởi công ty TNHH máy móc chính xác Giang Tô Shuoying xuất khẩu sang Miến điện từ Liên Vân cảng Port là do ngày.