60 xuất khẩu máy cắt tấn sang Thái Lan

26 tháng 10 năm 2016, một tùy chỉnh thiết lập chính xác SYJ-3/60 máy bay 4 cột thủy lực cho máy cắt, được sản xuất bởi công ty máy móc chính xác Shuoying Giang tô (tối đa Cắt giảm quân 600KN, đột quỵ50-190mm, thớt thượng kích thước 2500 * 940 mm, bên dưới làm việc kích thước bàn 2500 * 960 mm, động cơ điện 5.5kW), đóng gói và vận chuyển đến Thượng Hải cảng là do ngày, cuối cùng đã được xuất khẩu cho Thái Lan.