SYJ tham dự 2017 Triển lãm Hàng thể thao Quốc tế Thượng Hải

Từ ngày 23 tháng 5 đến ngày 25 tháng 5 năm 2014, Công ty Máy móc chính xác Giang Tô Shuoying đã tham dự Triển lãm Hàng thể thao Quốc tế năm 2017 tại Trung tâm Triển lãm HồngQiao Thượng Hải, số gian hàng là H5.1-F210 / F215.

2-1.jpg

2-2.jpg

2-3.jpg